mir_cdg

Днес – 23 април 2019 г., бяха публикувани резултатите от последното текущо за настоящата учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли.

За обявените 206 места (26 за яслена възраст, 36 за първа възрастова група, 53 за втора и 91 за подготвителните групи) в класирането участваха общо 671 деца. От тях 516 бяха за яслените групи, 110 за първа група, 34 за втора и само 11 деца за подготвителните групи.

Класирани са 55 деца, от които 25 в яслените групи, 14 в първа възрастова група, 11 във втора и 5 деца в подготвителните групи. Остават незаети 151 места.

Обръщаме внимание на всички родители с деца, родени през 2016 година, че първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2019/2020 година е на 15 май 2019 г. Свободните места за първа група са обявени още в началото на годината, а за другите групи ще се обявят в срок до 07 май 2019 г., включително.

Крайните срокове за подаване на заявления за участие са: до 13.05.2019 г. за родителите, които сами въвеждат заявленията, или до 10.05.2019 г. за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

Важно за родителите на родените през 2013, 2014 и 2015 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2019/2020 г. след 23.04.2016 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2017 и 2018 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, няма да бъдат анулирани, а ще бъдат прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.