Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
19.03.2019 14:24

Обявени са допълнително свободни места за първа възрастова група  (2019/2020 учебна година) за първото основно класиране на 15 май 2019 г. в ДГ „Каменица“, район Централен, ул. „Хан Аспарух“ №57. Вече могат да бъдат подавани заявления за участие в класирането. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 13.05.2019 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 10.05.2019 г.). Родителите на децата, които желаят да кандидатстват за прием в първа група на ДГ „Каменица“ и вече имат подадени заявления за други детски градини е необходимо да анулират вече подадените заявления, след което да подадат отново заявления в електронната система - dz-priem.plovdiv.bg.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив