Телефон за контакти: 032 / 635 357
Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини
на територията на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Начало / Новини / Новина
  • Новина
28.01.2019 11:12
Резултати от проведеното на 24.01.2019 г. класиране за прием в детските градини и ясли на град Пловдив

Бяха обявени резултатите след проведеното второ за 2019 година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли на град Пловдив. В класирането взеха участие 517 деца. От тях най-голям брой (343 деца) са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 103, във втора 53 деца и 18 кандидатстващи деца са за подготвителните групи.
От всички кандидатстващи деца са класирани 56, въпреки обявените 182 свободни места. Така остават свободни места, а броят на некласираните е сравнително голям. Този факт се дължи на разминаване между желанията и наличието на свободни места. В тази връзка препоръчваме на родителите при подаване на заявленията за кандидатстване да се запознават от страницата на Системата за прием dz-priem.plovdiv.bg с обявените свободни места, които се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Графикът е публикуван в секцията „Нормативни документи“ и в него има данни за всички предвидени за 2019 г. класирания. От подадените заявления за класирането 50 са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.
Родителите на децата, родени през 2016 година, които навършват 3-годишна възраст през настоящата 2019 година, от началото на месец януари вече могат да подават своите заявления за участие в първото основно класиране за прием в първа възрастова група за новата учебна 2019/2020 година. Класирането ще бъде на 15.05.2019 г. и свободните места за него вече са публикувани. По-ранното подаване на заявления не носи предимство, а е важно да бъде спазен крайният срок. Към момента тези деца могат да кандидатстват и за яслените групи, ако не са навършили 3 годишна възраст, а за първа група да подадат заявленията си на по-късен етап.
Навършващите 3-годишна възраст, родени през 2016 година, могат да участват в текущите класирания за настоящата първа група от месеца, в който детето навършва възрастта. След постъпване в детска градина през настоящата учебна година в групите за децата, родени през 2015 година, те ще бъдат преместени от септември в новосформираните първи възрастови групи (групите за родените деца през 2016 година).
Важно за родителите, които вече са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си родителски профили, към които са регистрирани техните деца, и е необходимо само да актуализират данните си и да добавят своите нови заявления.
Следващото текущо класиране е на 12 февруари 2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 04.02.2019 г. включително.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив е съобразено с нормативните документи и се използва само за класирането, записването, отглеждането и обучението на децата.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив