dg_ralitza_komatevo_otkrivane_20122017 (108)

Намалява броят на децата, кандидатстващи за прием в детските заведения на град Пловдив. В проведеното на 23.10.2018 г. текущо класиране за прием взеха участие 379 деца.  От тях най-много са децата със заявления за прием в яслените групи – 168. За първа възрастова група кандидатстваха 113 деца, за втора – 76, за трета подготвителна група – 10 деца, и само 12 деца за четвърта подготвителна група. Част от децата, взели участие в класирането, имат осигурени места и желаят преместване в други детски заведения.

За класирането бяха обявени общо 348 свободни места, като 67 от тях за децата в яслена възраст, 80 – за първа възрастова група, 64 – за втора възрастова група, 65 – за трета подготвителна група и 72 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 105 от кандидатстващите – 44 деца за детските ясли, 22 за първа възрастова група, 25 за втора възрастова група, 8 за трета подготвителна група и 6 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 29.10.2018 година. Проверките за настоящ адрес на децата и липса на задължения са автоматични и за тях родителите не е необходимо да представят документи при записването.

След класирането на 23 октомври остават незаети общо 243 места, съответно за яслени групи – 23 места, за първа група – 58, за втора група – 39, и за подготвителните групи съответно 57 за трета и 66 за четвърта.

Препоръката към родителите на все още некласираните деца е да се запознаят с обявените свободни места за следващото класиране, което е на 8 ноември 2018 г., и да подадат своите заявления съобразно възможностите за прием. По-малкият брой точки за район, ако е различен от този на местоживеене, не е пречка за класиране – от съществено значение е наличието на места. За класирането на 8 ноември директорите ще обявят свободните места в срок до 30 октомври, вкл. С всички важни дати за оставащите класирания до края на календарната 2018 година родителите могат да се запознаят от публикувания на страницата на системата http://dz-priem.plovdiv.bg/ График на дейностите (намира се в раздела с нормативни документи).